Mustela-stiftelsen

Opprettet under ledelsen av Fondation de France, som garanterer redelighet og åpenhet, er Mustela-stiftelsen forpliktet til å hjelpe spedbarns utvikling og barneoppdragelse, verden rundt.

Mustela-stiftelsen støtter helsepersonell som arbeider med små barn: barnesykepleiere, jordmødre, barneleger, barnepsykiatere, psykologer og farmasøyter. Den støtter også allmennheten, takket være sin forpliktelse til forebygging og flere feltprosjekter, i Frankrike og rundt om i verden.

Mustela-stiftelsens ulike initiativer, som har blitt introdusert gradvis i løpet av stiftelsens historie, oppfyller tre hovedmål:

 

Fondation MustelaStøtte forskning ved tildeling av tilskudd og en forskningshandlingspris og en obstetrikkpris.
Fondation MustelaFremme utdanning og forebygging for barnehelsetjenester, gjennom publikasjon og gratis distribusjon av brosjyrer, hefter og plakater.
Fondation MustelaFinansiere implementeringen av feltprosjekter sentrert rundt «positiv behandling» av barn i Frankrike via en sosial pediatripris (også tildelt i Italia) og på verdensbasis.

Send by e-mail