Livssyklusen til Mustela-produkter

 • cycle-sm-asset-01.jpg
  Kilder
 • cycle-sm-asset-02_3.jpg
  Design
 • cycle-production.png
  Produksjon
 • cycle-sm-asset-04_0.jpg
  Distribusjon og kommunikasjon
 • cycle-sm-asset-05_1.jpg
  Bruk
 • cycle-sm-asset-06_0.jpg
  Etter produktets levetid
 • Kilder

  På hvert stadium av produktets livssyklus, streber Mustela med å minske virkningen produktet har på miljøet og å utvikle rettferdige handelsforbindelser med samarbeidspartnerne sine. Bli kjent med nåværende tiltak og forpliktelsene våre for fremtiden i forhold til miljø, mennesker og samfunn.

   

  Vi følger meget nøye med på hvordan råmaterialene produseres:


  - Når det er mulig, bruker vi råvarer som er produsert uten å skade det biologiske mangfoldet eller krenke rettighetene til lokalbefolkningen. I for eksempel Peru, prioriterer vi avokado fra daler med vanskelig adkomst. På denne måten gir vi et løft til den lokale økonomien og oppmuntrer produsentene til å bo i området: i fravær av regelmessige innkjøp av frukten deres, er det faktisk altfor ofte den eneste løsningen å flytte fra området til større tettsteder og byer.

  - Vi innlemmer bærekraftig utviklingsrelaterte kriterier i invitasjonene våre for å oppfordre leverandørene våre til å iverksette tiltak for å bevare biologisk mangfold – uten risiko for økosystemer og lokalbefolkningen. For å sikre at kravene våre blir tilfredsstilt, gjennomfører vi regelmessige tilsyn i felten.

  -Siden desember 2011, har Expanscience Laboratories vært medlem av UEBT (Union for Ethical BioTrade), en internasjonal idealistisk organisasjon som arbeider for å fremme etisk praksis i tilbudet av ingredienser hentet fra biologisk mangfold. For å være medlem av UEBT, måtte Expanscience Laboratories bevise forpliktelse i forhold til et antall kriterier. Disse inkluderer respekt for biologisk mangfold, menneskerettigheter, tradisjonell kunnskap, etiske regler, rettferdig fordeling av inntekt langs hele forsyningskjeden, osv.

  - Innen 2015, har 100 % av forsyningskjedene våre for planter implementert CSR handlingsplaner.

   

   

 • Design

  Fra valg av ingredienser til valg av emballasje, er produktene våre utformet for å minske virkningen de har på menneskeheten og miljøet:


  - Vi tillegger trygghet og effektivitet lik viktighet, og anstrenger oss for å bruke naturlige ingredienser som kommer fra nøye utvalgte planter der det er mulig. For eksempel inneholder Mustela Bébé i gjennomsnitt 92 % naturlige ingredienser.

  - Når naturlige ingredienser ikke oppfyller kravene våre, bruker vi syntetiske ingredienser, de aller fleste utviklet ved hjelp av prosesser som ikke skader menneskeheten eller miljøet.

  - Vi bruker ingen kontroversielle ingredienser eller ingredienser som har negativ innvirkning på miljøet: Dette betyr at alle Mustela produkter er formulert uten parabener, fenoksyetanol, ftalater eller alkohol, osv.

  - For å hindre forurensning fra skyllevann, er alle de flytende vaskeformlene biologisk nedbrytbare (OECD 302B standard).

  - Vår forpliktelse er at alle nye Mustela produkter er miljøvennlige.

   


  Når det gjelder emballasjen, implementerer vi en miljøvennlig tilnærming basert på 3Rs tilnærming: Redusere, gjenbruke og gjenvinne. Dette innebærer en rekke tiltak:


  - Redusere

  - Overflødig emballasje og bortkastet bruksanvisninger om Mustelas produkter er fjernet og plastemballasje er gjort lettere. På slutten av 2012, hadde bruken av plast falt med 22 t og vi hadde spart 78 t papir og papp. Som et resultat av arbeidet med å gjøre flaskene lettere, sparte vi 60 t plast i 2013.
   

  - Gjenbruke

  - Vi bruker kun papir og kartong fra skogbruk som administreres bærekraftig og er FSC- eller PEFC-sertifisert for å lage Mustela Bébé og Mustela Sun care-brosjyrer og -pakker.

  - Mustela pappemballasje er alle trykket med vegetabilsk oljebasert blekk.

  - Fordi vi innlemmer delvis gjenvunnet plast i rør og flasker med noen av produktene i Mustela Bébé-, STELATOPIA- og STELAPROTECT-seriene, har vi lyktes i å redusere eller bruke jomfruplast med 4,3 t.
   

  - Gjenvinne

  - 100 % av Mustela-flasker kan gjenvinnes (ifølge fransk krav til gjenvinning). Som et resultat, ble 127 t plast samlet inn og gjenvunnet i 2012 (kilde: Standarder for miljøemballasje – januar 2012– modellprodukter solgt)


  Reklameartiklene blir også gjort miljøvennlige for å redusere effekten de har på menneskeheten og miljøet.

 • Produksjon

  Expanscience Laboratories trapper opp tiltakene for å redusere miljøkonsekvensene som produksjonen av produktene har, og sikre at alle de ansatte er istand til å arbeide i hyggelige og miljøvennlige arbeidsforhold:

  - Selskapet har implementert et miljøstyringssystem i produksjonen sin og i FOU-området i Epernon og er ISO 14001-sertifisert. Basert på prinsippet om kontinuerlig forbedring, fastsetter denne internasjonale referanserammen å administrere og gradvis redusere virkningen en virksomhet har på miljøet.

  - Innsats har blitt gjort på området for å redusere miljøpåvirkningene: avfallshåndtering, reduksjon av vann- og energiforbruk, osv.

  - Expanscience streber for å forbedre arbeidsmiljøet for sine ansatte. Opplæring og bevisstgjørende tiltak iverksettes i forbindelse med dette temaet.

   

  Og i tillegg til tiltak som er på gang, har Expanscience satt en rekke ambisiøse mål for årene fremover:

  - Selskapet er forpliktet til å redusere avfallsproduksjonen og vann- og energiforbruket med 20 % i produksjon og FOU-området i Epernon med 20 % mellom 2010 og 2015, samt klimagassutslippene mellom 2008 og 2015 (unntatt datterselskaper og innkjøp).

  - Mellom nå og 2015, er Expanscience også forpliktet til å fullføre programmet «livskvalitet på arbeidsplassen¬»..

 • Distribusjon og kommunikasjon

  Ansvaret vårt går lenger enn produksjon. Vi er også forpliktet til å redusere miljøkonsekvensene ved distribusjon: Vi forbereder bestillingene så nøye som mulig for å unngå returer. Vi grupperer bestillingene sammen, og vi streber alltid etter å bruke transportmiddel med minst mulig forurensing.


  Likeledes streber vi etter å formidle informasjon på en måte som er ansvarlig og oppriktig:

  - Hjemmesiden er den viktigste kanalen for formidling av informasjon om produktene våre og tilnærmingen vår.

  - Vi tar hensyn til miljøkonsekvenser i materialer vi bruker til å utvikle kommunikasjonsverktøy: Vi bruker for eksempel papp fra bærekraftig forvaltet skogbruk og materialer som har blitt gjenvunnet eller kan gjenvinnes.

  - Vi setter stolthet i å forsikre at vi formidler informasjon i full åpenhet om ingrediensene vi har valgt ut, sammen med hvordan produktene våre er utviklet, valg og tiltak.

  - Partnerne våre (helsepersonell, studenter, lokale myndigheter, osv.) er regelmessig invitert til å besøke produksjonsanleggene våre.

  - Expanscience arbeider sammen med forskjellige vitenskapelige ekspertkomiteer på utvikle håndbøker slik at ekspertisen deres kan overføres videre til kolleger.

  - Forhandlinger holdes to ganger i året med Expansciences’ interessenter (representanter fra frivillige organisasjoner, veldedige organisasjoner, forbruker - og pasientorganisasjoner) og eksperter.

  - I 2009 signerte Expanscience et skriv utviklet av det franske Advertiser´s Union, vedtekter for ansvarlig kommunikasjon. Under betingelsene i disse vedtektene, er selskapet forpliktet til å kommunisere med brukerne i full åpenhet og ansvarsfullt, og må ta hensyn til miljøet i valg av medier.

 • Bruk

  Produktene våre er utformet slik at de er praktiske og trygge for barnet ditt, og for å minimere avfall:

  - Når det er mulig, bruker vi emballasje som gir akkurat den rette mengden av produktet (pumpe-flasker og tuber).

  - Emballasjen vår er utformet slik at innholdet i produktene holdes i optimal stand, slik at du kan fortsette å benytte deg av dem helt til siste dråpe uten at kvaliteten forringes.

  - Spesielt for baby har vi 2-in-1 body wash and hair shampoo produkter, som minimerer antall produkter som trengs til badingen.

  - Vi har også store beholdere, som reduserer antallet pakninger som brukes.

 • Etter produktets levetid

  Vi gjør det vi kan for å sikre at produktene våre har lavest mulig innvirkning på miljøet etter bruk: for eksempel alle Mustela pappesker og alle Mustela-flasker er gjenvinnbare (unntatt prøver og i overensstemmelse med franske gjenvinnbare vilkår), og alle våre flytende vaskemidler er biologisk nedbrytbare (OECD 302B standard).
  Ved riktig sortering av avfallsprodukter på badet, kan du også gjøre din del i å redusere miljøkonsekvensene av Mustelas produkter: For å finne ut mer, se listen vår over anbefalinger og tips til å sortere avfallsprodukter på badet!

Send by e-mail